En RR kan brukes til det meste....

En RR er en rolig hund med et lavt stressnivå, men likevel en aktiv hund. En allroundhund som kan brukes til nesten alt. Vi har solgt RR til lydighet, rally lydighet, utstilling, agility, sporsøk, jakt, vakt, lavinehund, terapihund, familiehund, kløv/trekking, IPO, trikshund etc. En RR er en hund som er enkel å trene opp i hverdagslydighet. Skal man imidlertid bruke den til konkurranselydighet eller bruks, krever det litt mer av hundeføreren. Det er forøvrig ikke umulig å nå til topps i de fleste grener, men legg en god strategi for treningen. Uansett om du er interessert i trening på konkurransenivå eller kun hverdagslydighet, så vil vi her komme med noen helt grunnleggende betraktninger og gode råd for trening av din RR:

 

Trene med RR

Skrevet av Tonje Solberg ©

 

Vår bevisste avl gjennom flere år mht. bestemte atferdstrekk hos renrasede hunder, har utviklet noen raser som i større grad enn andre krever gode svar på spørsmålene €hvorfor?€ og €hvorfor ikke?€. Rhodesian Ridgeback er en slik rase.

 

Hvorfor skal jeg legge meg /komme rask på innkalling/bli ?

 

€Hvorfor ikke stjele mat fra bordet/la være å komme på innkalling/bite i stykker ting

 

En RR er ikke fornøyd med svaret ”Fordi jeg sier det”.€ Det er vår oppgave å forklare vår RR hvorfor. Når det er stor avstand mellom ønsket atferd og den genetisk programmerte atferden, da må vi hunde-eiere enkelt og greit legge ned en del arbeid i å forklare hvorfor.

 

I tillegg har en RR et forholdsvis lavt stressnivå, og det er bl.a. hundens stressniv vi benytter oss av i treningssammenheng. En hund met et høyt stressnivå er lett og gire opp og motivere i treningen. Det betyr med andre ord at en RR er vanskeligere å motivere i treningen enn en hund med et høyt stressnivå og som i tillegg kjeder seg fort.

 

En hund som kjeder seg fort, og som i tillegg har et høyt stressnivå, vil for eksempel være villig til å gjenta meningsløse oppgaver over lange perioder. Ofte er slike hunder kjempefonøyd bare man kaster ball som belønning. En RR ville bare ha stått og sett dumt på oss, og lurt på om vi virkelig mente at den skulle springe etter den der ballen€¦

 

Gjenstandsinteresse er noe man må arbeide med fra starten av med vår RR. Vi må lære den å like å leke med gjenstander fra den er liten av. Har man en hund som er interessert i og giret på gjenstand, har vi mye bedre forutsetning for å lykkes med treningen. I brukstrening er det bl.a. en forutsetning at man har en hund med interesse for gjenstander. I praksis betyr det egentlig at for å lykkes med en RR må hundeføreren være kreativ og gjøre treningen morsom, interessant og ikke minst meningsfull for hunden. Dette kan man klare ved å bl.a. bruke gjenstand som forsterker i treningen

 

Vi har liten feilmargin når det gjelder treningsmetoder i trening av en RR i og med at den kun er passe interessert i forsterkeren (eks. gjenstand). En hund som er vill etter forsterkeren tåler at vi gjør mer €feil€. Dermed blir det ekstra viktig og hele tiden vurdere føgende ;

 

1) Riktig timing

 

Hvilken atferd belønner/forsterker du ? Å belønne noen tiendeler for sent kan være avgjørende for om det man trener på blir vellykket eller ei.

 

Eks. Trene raske sitter ; dersom man belønner for sent belønner man at vår RR setter seg og ikke at den setter seg raskt.

 

Tenk etter om riktig atferd blir forsterket. Belønn så presist som mulig.

 

2) Øke forsterkningskvaliteten

 

Dersom vi øker forsterkningskvaliteten får vi større treningseffekt pr. repetisjon. Det er veldig viktig å belønne en RR på forskjellige måter (godbiter, gjenstand, forskjellige gjenstander/godbiter).

 

Finn godbiter/gjenstander hunden liker spesielt godt. Husk at det er forsterkeren som driver hunden i øvelsene. Jo mer effektive forsterkere, jo mer effektiv trening.

 

3) Sett kriterier

 

Sett kriterier for hva som skal forsterkes. Ikke øk kriteriene for fort.

 

Tenk slik : Når hunden lykkes 4 av 5 ganger, da er det på tide å heve kriteriene et lite hakk.

 

4) Optimal forsterkningsfrekvens

 

Forsterkningsfrekvensen må være høy tidlig i innlæringen av en øvelse for å få raskest læring. Når man etter en stund begynner å belønne sjeldnere, må man gå veldig gradvis fram i øvelsene. Forsterkningsfrekvensen henger nøye sammen med kriteriene.

 

Lave kriterier fører til høy forsterkningsfrekvens (hunden lykkes ofte og får dermed belønning ofte), som igjen fører til at hunden følger godt med og lærer fort.

 

Det er enkelt å trappe ned belønningen gradvis senere.

 

Eks. kontakttrening : Belønne hvert 5. sek i starten ELLER senke kriteriene (Eks. vekk fra hunder og trene der det ikke er forstyrrelser).

 

I trening av en RR er det viktig å sette kriterier som gjør at vi kan holde en optimal forsterkningsfrekvens.

 

banner3