Marit og Masithela’s Famous Kanzi by Woody trener IPO.

 

Det vi her ser er det momentet som skiller IPO vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhnd kjente programmet. Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter samtidig som det skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres. I tillegg til buksen er helst også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal bite i.

 

 

Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i "mannen" men i sitt bytte som da er armen. Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund. Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet :

En stolt Kanzi med belønningen i munnen:

IPO betyr Internasjonal Prufung Ordnung, ellerInternational Prøve Ordning. Vi har i Norge valgt å bruke forkortelsen RIK, eller Regler for Internasjonale Konkurranser.

IPO er i dag verdens største brukshundsport hvor programmet utøves i alle land tilsluttet FCI. RIK er en samlebetegnelse, vi har valgt å bruke i Norge, for alle prøver som hører inn under det internasjonale prøveprogrammet.

Schutzhund og BHP er tilsvarende type program som IPO, det er kun nyanser som skiller disse programmene fra hverandre. Schutzhund og BHP er åpne for alle raser, men regelverket styres av WUSV, eller den internsjonale Schæferhund Unionen.

IPO er en konkurranse/prøveform hvor i utgangspunktet alle raser kan delta. Det er viktig å merke seg at det er først i IPO/SchH/BHP III at man offisielt kaller det konkurranse, IPO/SchH/BHP I og II er kun prøver.

IPO programmet er også det mest brukte instrumentet i verden ved selektering av avlsdyr, men da selvfølgelig med en annen bedømning/vurdering enn ved konkurranse og i kombinasjon med en avlskåring.

Det som gjør IPO til en nyansert/krevende hundesport er de tre forskjellige disiplinene som til sammen utgjør konkurranse- og prøveformen IPO. Disse tre disiplinene er A) Spor, B) Lydighet og C) Bitearbeid/figurantarbeid. Alle tre disipliner er i utgangspunktet likeverdige og man må være like god i alle disipliner om man ønsker å hevde seg i denne sporten. I tillegg til IPO som prøve-og konkurranseform,(A, B og C), finnes det også andre og mindre krevende prøveformer innen IPO programmet man kan begynne med.

 

banner3